Si dobrý z matiky? otestuj sa

Questions

1. 9*9+11*0*2

2. 25+17(14*8)*0

3. Starý muž zomrel a zanechal po sebe 10.000€, ktoré sa mali rozdeliť medzi 6 dedičov - jeho troch synov s manželkami. V záveti nadelil každému z dedičov čiastku podľa zásluh a to nasledovne: Manželky dostali spolu 3960 €, pričom Jana dostala o 100 € viac ako Renáta a Henrieta dostala o 100€ viac ako Jana. František dostal 2x viac ako jeho žena, Erik dostal rovnakú sumu ako jeho manželka a Samuel dostal o polovicu viac ako jeho žena. Kto je s kým zosobášený?

4. 18*90

5. V triede je 30 žiakov. Z matematiky nebola na vysvedčení horšia známka ako dvojka. Určite počet žiakov, ktorí mali jednotku z matematiky, ak trieda mala priemer z matematiky 1,4.

6. 22*4+(12+36-90)

7. 1+1

8. 222+222+222+2222

9. 69-95

10. 986325/5

Try some of our latest quizzes