Deň a Noc

Questions

1. Ským podviedol Marcel Nataly?

2. Kde býva Viktor?

3. Koho požiadal Branko o ruku?

4. Komu patrí byt?

5. Dokoho je Vanda zamilovana?

6. Ským býva hana?

7. Koľko má Nataly rokov?

8. Ake celo meno oleho?

9. Kedy sa začal vysielať serial Deň a Noc?

10. Kto je Oleho šef?

Try some of our latest quizzes